kirgiz_jurta_billboard_960.png

Dr. Sudár Balázs

Publikációs jegyzék

1994

A magyarországi ásik-költészet. Tiszavirág, 3. 4–6.

1995

Egy Balassi-vers török háttere (Minap mulatni mentemben...). Keletkutatás, ősz. 67–79.

I. Karadzsólán és Iszmigán Szultán. Fordította és átdolgozta: Vaskó Péter és Sudár Balázs.
Tiszavirág, 4. 1. melléklet.

1996

„Trombita, rézdob, tárogató…” (A török hadizene és Magyarország). Enying. [Társszerző:
Csörsz Rumen István.]

1998

Ex oriente lux, avagy a turáni átok (könyvismertetés: Csajághy György: A magyar népzene
bölcsője: Kelet. Pécs, 1998.) Tiszavirág, ősz. 39–40.

2000

A Hódoltság török irodalma. In: Szultán és császár birodalmában. Bp. 160–164. [Magyar
kódex III.]

A Hódoltság török zenéje. In: Szultán és császár birodalmában. Bp. 272–275. [Magyar kódex
III.]

Mevlânâ Yakînî: Az íj és a nyíl vitája. Fordította: Sudár Balázs. Tradíció, (MMI) 147–152.

2002

Ali pasa házassági históriájának történeti háttere és török vonatkozásai. In: Ámor, álom és
mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete.
Tudományos konferencia, Sátoraljaújhely 1999. május 26-29. Szerk. Szentmártoni Szabó
Géza. Bp. 325–358. [Társszerző: Fodor Pál.]

Katonaköltők a 16. századi hódoltságban. In: Félhold és kereszt. Konferencia és kiállítás a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2001. október 17. / Hilal ve Haç. 17 Ekim 2001 tarihinde
Başkent Szabó Ervin Kütüphanesinde bilimsel konferans ve sergi. Bp. 44–53.

16. yüzyıl Osmanlı Macaristan'ında askeri şairler. In: Félhold és kereszt. Konferencia és
kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2001. október 17. / Hilal ve Haç. 17 Ekim 2001
tarihinde Başkent Szabó Ervin Kütüphanesinde bilimsel konferans ve sergi. Bp. 155–163.

Ahmedí: A húros hangszerek vetélkedése. Fordította: Sudár Balázs. Tradíció, (MMII) 215–
220.

„Görösgál ostroma” 1555-ben és a hódoltsági török epikus költészet. Hadtörténelmi
közlemények, 115. 2. 353–374.

Gül Baba és a magyarországi bektasi dervisek. Bp. [Társszerző: Ágoston Gábor]

Az oszmán költészet hangszerszimbolikája. In: Orientalista Nap 2001. Szerk. Birtalan Ágnes
és Yamaji Masanori. Bp. 132–140.

2003

Egy magyar antikvárius Isztambulban: Szilágyi Dániel. In: Függőkert. Orientalisztikai
tanulmányok. Szerk. Csirkés Ferenc Péter, Csorba György, Sudár Balázs, Takács Zoltán. Bp.
117–136. [Társszerző: Csorba György.]

Egy jeles magyar könyvgyűjtő Isztambulban: Szilágyi Dániel és hagyatéka. In: Orientalista
Nap 2003. Szerk. Birtalan Ágnes, Yamaji Masanori. Bp. 46–59.

Turkish Courtly Music under 16th-century Ottoman Rule in Hungary. In: Irano-Turkic
Cultural Contacts in the 11th–17th centuries. (Acta et Studia I.) Ed. Éva M. Jeremiás.
Piliscsaba, 2003 [2002]. 233–243.

„A ló lába vágtat, a dalnok nyelve pereg” (könyvismertetés: Dede Korkut Könyve. Török
eredetmonda. Fordította: Adorján Imre és Puskás László. L'Harmattan – Európai Folklór
Intézet, Bp., 2002.) Credo, 9. (2003) 1/2. 125–127.

Imahelyek, kolostorok, sírkápolnák. Kulturális létesítmények a török hódoltságban — I. rész.
História, 25. 9–13.

Iskolák, fürdők. Kulturális létesítmények a török hódoltságban – II. rész. História, 25. 32–35.

Korkut apó legendái – magyarul. (Könyvismertetés: Dede Korkut Könyve. Török
eredetmonda. Fordította: Adorján Imre és Puskás László. L'Harmattan – Európai Folklór
Intézet, Bp., 2002.) Török füzetek, 11. 13–14.

Kőasszonyok, kővitézek… (Könyvismertetés: Kunkovács László: Kőemberek. A sztyeppei
népek ősi hagyatéka.) Credo, 9. 3/4. 298–300.

Kajguszuz Abdál: Bolondok könyve. Utószó, jegyz., ford. Sudár Balázs. Bp.
Török fürdők a hódoltságban. Történelmi Szemle, 45. (2003[2004]) 3/4. 213–263.

2004

Baths in Ottoman Hungary. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 57/4. 391–
437.

A tizenötéves háború török költői. Hadtörténelmi Közlemények, 117/ 4. 1146–1165.

A budapesti Császár fürdő török felirata. Török füzetek, 12/3-4.

Ismail Tosun Saral cikkének margójára. Török füzetek, 12/3-5.

Balassi Bálint és a török költészet. Török füzetek, 12/4, 3–4.

Bálint Balassi ve türk şiiri. Török füzetek, 12/4. 5–6.

Akit sólyom… (Könyvismertetés. Akit sólyom karmolt meg… Modern török elbeszélések.
Ford: Tasnádi Edit.) Török füzetek, 12/4. 21.

Balassi Bálint és a török költészet. Balassi. A költő élete és versei. CD-ROM. Bp.

Iván László: A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig. A visegrádi vár házairól az
1570-es évek elején felvett jegyzéket, illetve Evlia cselebinek a visegrádi várról adott leírását,
törökből, Sudár Balázs fordította. Visegrád. 181–87.

2005

Vác városának török házösszeírása 1570-ből. Századok, 139/ 4. 791–853.

Török kopuz – magyar koboz? Hangszertörténeti tanulmány. Magyar Zene, 43/ 2. 215–227.

Szövegvariációk a török ásikköltészetben. Mindenes Gyűjtemény. Tanulmányok Küllős Imola
60. születésnapjára. (Artes Populares 21.) Szerk. Csörsz Rumen István. Bp. 39–53.

Gazel-i türki ve madzsari. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. III.
Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp. 256.

László Károly kütahyai török dalai (1851). In: Függőkert. Orientalisztikai tanulmányok 2.
Szerk. Csirkés Ferenc, Csorba György, Sudár Balázs, Takács Zoltán. Bp. 393–434.

A Palatics-kódex török versgyűjteményei. Török költészet és zene a XVI. századi
hódoltságban. Bp.

A műfordító Balassi Bálint és a török bejtek. In: Kalligram. 2005. november–december. 77–
84.

Turkish ’Kopuz’ – Hungarian ’Koboz’. A Study int he History of a Musical Instrument. In:
Turkish Flowers. Studies on Ottoman Art in Hungary. Ed. Ibolya Gerelyes. Bp. 143–156.

2006

„Török bandájoknál tányérok csattogtak…” Török hadizenészek Magyarországon. In: Tanári
Kincsestár – Történelem. 2006. január. H. 1.19.1–8.

„Tán prémes bundába bújhatok…” Egy hódoltsági török költő panaszai. História, 28/1. 24–
25.

A muszlim klasszikus költészet és a török énekmondás kezdetei. In: Folklór és irodalom.
Szerk. Szemerkényi Ágnes. Bp., 2005 [2006]. 277–287.

Ki volt Jakováli Haszan pasa? In: Pécsi Szemle, 9/1. 27–34.

„Madár lelkem kalitkájában zokog…” Test és lélek a török énekmondók költészetében. In:
Kőrösi Csoma Sándor. Test és lélek a keleti kultúrákban. Kovászna. 135–143.

Egy budai török értelmiségi könyvtára a 16. században. Történelmi Szemle, 47. (2005[2006])
3/4. 315–331.

A Rudas a törökkorban. The Rudas in the Turkish Period. / Das Rudas-Bad in der Türkenzeit.
In: Rudas gyógyfürdő – Thermal Baths – Heilbad. Szerk. Radnainé Keresztes Mária. Bp. 8–
25.

Bálint Balassi ve Türk Şiiri. In: Bálint Balassi. XVI. Yüzyıl Macar Ozan Bálint Balassi ve
Şiirlerinden Örnekler. Ed. Edit Tasnádi, Dursun Ayan. Bp. 45–53.

Török énekmondók Egerben. Magyarország védelme – Európa védelme Balassi Bálint és
Bocskai István korában. Studia Agriensia, 24. 199–211.

Kanizsa 1601. évi ostroma török szemmel. Hadtörténelmi Közlemények, 119/4. 1025–1058.

Dávid Géza: Pasák és bégek uralma alatt. Demográfiai és közigazgatás-történeti tanulmányok.
Századok, 140/6. 1579–1581. [Recenzió.]

Mikor épült a Császár fürdő? Egy török kronogramma nyomában. Keletkutatás, (2002. ősz–
2006. ősz) 189–200.

Balassi török forrásaihoz. Keletkutatás, (2002. ősz–2006. ősz) 83–101.

2007

Megjegyzések a pécsi dzsámik történetéhez. In: Tanulmányok Pécs történetéből 19. A
Pécs gazdasága és társadalma a 18–20. században és a Pécs évszázadai című, 2005. évi
konferenciák válogatott előadásai. Szerk. Kaposi Zoltán–Pilkhoffer Mónika. Pécs. 59–74.

Madzsari Türki. 337-350. In: A magyar irodalom történetei – A kezdetektől 1800-ig. Szerk.
Jankovits László-, Orlovszky Géza. Bp. 337–350.

Platón Pécsett. Egy hódoltsági legenda nyomában. Pécsi Szemle, 10/2. 14–27.

Egy török költőnő a férfiak között. Mihrí hátún. Történelmi Szemle, 49/2. 179–195.

„…Török szép versekből…” Balassi Bálint költészetének törökös elemei. In: A szerelem
költői. Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának
háromszázadik évfordulóján. (Sárospatak, 2004. május 26–29.) Szerk. Szentmártoni Szabó
Géza. Bp. 75–88.

Alevik Törökországban. In: Előadások a mai iszlám világról. Szerk. Tüske László. Piliscsaba.
169–177.

Ali Pasa’nın evlilik öyküsünün tarihsel geri planı ve Osmanlılara ilgili yanları. Belleten, 70.
(2006) 259. 963–1000. [2007] [Társszerző: Fodor Pál.]

„Szomszédom, Taligás Hajdar”. A török Vác. Magyar Napló, 19. (2007) 12. 35–37.
Madzsrai Türki. MAMÜL 7. Bp. 136.
Részlet Dzsalál ad-Dín Rúmí Mesznevijéből. In: „Nem sűlyed az emberiség!”… Album
amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerk. Jankovics József, Szabó G. Zoltán,
felelős szerk. Császtvay Tünde, Bp. [Hálózati kiadvány, e-book, elérhető az MTA ITI
honlapján 2008. februártól.] [Társszerzők: Csirkés Ferenc, Kovács Hajnalka.]

2008

Ádil szultán és az igricek „csácsogó éneke”. Egy nogáj epikus ének történeti hátteréről. In:
Folklór és történelem. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Bp., 2007. [2008.] 240–267.

Bektaşi Monasteries in Ottoman Hungary (16th–17th centuries). Acta Orientalia Academiae
Scientiarum Hungariae, 61/1–2. 227–248.

A „török Tinódik” és az oszmán históriás énekek. In: Tinódi Sebestyén és a régi magyar
verses epika: A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai. Szerk.
Csörsz Rumen István. Kolozsvár. 225–245.

Iszkender pasa és Bethlen Gábor Habsburg-ellenes hadjáratai. In: Habsburg-ellenes rendi
felkelések és hatásuk a mai Szlovákia és Magyarország határ menti térségének fejlődésére a
17. században. Ed: Štefan Šutaj. Kassa. 83–94.

Török versek egy 17. század eleji magyar kéziratban. Keletkutatás, tavasz–ősz. 101–110.

Oszmán-török irodalom. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. VIII.
Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp. 401–404.

Oszmán-török történetírók a hódoltságról. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor
és koraújkor. VIII. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp. 412–415.

Oszmán-török zene. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. VIII.
Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp. 415–417.

Palatics-kódex. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. VIII. Főszerk.
Kőszeghy Péter. Bp. 485.

2009

A hódoltság meg a kávé. In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Szerk.
Császtvay Tünde, Nyerges Judit. Bp. 368–371.

A hódolt Pécs történetéhez. In: A 2006. és 2007. évi Előadások Pécs történetéből c.
konferenciák válogatott előadásai. Szerk. Kaposi Zoltán, Vonyó József. Pécs. 11–20.
[Tanulmányok Pécs történetéből 20.]

Az ismétlések művészete. Szöveg és dallam az ásik-költészetben. In: Folklór és zene. Szerk.
Szemerkényi Ágnes. Bp. 487–499.

Könyvismertetés: Ráduly János: Beszélő rovásemlékek. Adalékok rovásírásunk ismeretéhez.
Keletkutatás, tavasz. 153–154.

Tko je bio Hasan-paša Jakovali? Scrinia Slavonica, 398–406.

A Bécsi-kapu átdöfött pajzsa és a szultáni kar ereje. Keletkutatás, (2009) ősz. 91–100. [2010]

Ferenc Tóth: Saint-Gotthard, 1664. Une bataille européenne. Keletkutatás, ősz. 141–143.
[2010] [Recenzió.]

Osmanlı Macaristanı'nda Camiler ve Mescitler. In: Thirtheenth International Congress of
Turkish Art. Ed. Géza Dávid, Ibolya Gerelyes. Bp. [2010.] 637–650.

A sas meg az oroszlán. Az Egri Vár Hiradója, 41–42. (2009) [2010] 22–30.

2010

Evlia Cselebi és a magyar őstörténet. In: Kőrösi Csoma Sándor és az Út. Szerk. Gazda József,
Szabó Etelka. Kovászna. 172–178.

A pécsi Jakováli Haszan pasa-dzsámi. Bp. 150.

Az íjászat tudományának könyve. Egy XIV. századi mameluk kézikönyv az íjászatról.
Hadtörténelmi Közlemények, 123/1–2. 338–352.

A török költészet kisebb hódoltsági emlékeiből. Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó
Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Csörsz Rumen István. Bp. 567–576.

A végítélet könyve. Oszmán elbeszélő költemény a mohácsi csatáról. Történelmi Szemle, 52/
3. 389–419.

Pécs-lexikon. Főszerk. Simon Attila. Pécs. Arszlán bég. I. 55.; Dervis bég és pasa. I. 164.;
Dervisek. I. 164.; Derviskolostorok Pécsett. I. 165.; Dzsámik. I. 185.; Evlija cselebi. I. 215.;
Gázi Giráj. I. 258.; Idrisz baba. I. 327.; Jakováli Haszan pasa. I. 344.; Kászim bég. I. 375.;
Mahmud bég. I. 480.; Mecsetek. I. 507.; Medreszék. I. 507.; Memi bég. I. 511.; Muszlim
búcsújárás. I. 534.; Muszlim kegyes alapítványok. I. 534.; Nisándzsi Mehmed. II. 37.;
Pecsevi Ahmed Dede. II. 90.; Pecsevi Ibrahim. II. 90.; Pécsi szandzsák. II. 105.; Platon sírja
Pécsett. II. 135.; Tekke. II. 294.; Tirják Hasszán pasa. II. 306.; Török fürdők. II. 325.; Török
tisztviselők. II. 326.; Türbe. II. 331.

A mevlevi dervisek kolostora Pécsett. In: Pécs az egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős
Zoltán, Kindl Melinda. Pécs. 147–154.

Tirjákí Haszan pasa utolsó évei (1601–1613). Hadtörténelmi Közlemények, 123/4. 779–798.

A „Kethüdá-dzsámi” mellett állt-e az egri minaret? Keletkutatás, tavasz. 101–106.

2011

A magyarok oszmán és török szemmel. Magyar Tudomány, 172/4. 416–424. [Társszerzők:
Fodor Pál, Ivanics Mária.]

Ki építhette a pasa kis dzsámiját az egri várban? Az egri vár híradója, 42–43. 11–22.

Iszkender és Bethlen Gábor: a pasa és a fejedelem. Századok, 145/ 4. 975–996.

Hegyi Klára: Török források Pécs 16. századi történetéhez. Századok, 145/4. 1043–1045.
[Recenzió.]

Koboz (MAMÜL LX)

Üstdob (MAMÜL LX)

Evlia Cselebi és a magyarországi utazások / Evliya Çelebi and his journeys in Hungary. In:
„Világok vándora voltam…” Evlia cselebi 400 éve született. Bp. 16–28. [Tabáni füzetek 8.]

A hódoltsági pasák az oszmán belpolitika forgatagában (1657–1665). Hadtörténelmi
Közlemények, 124/3. 888–909.

A pécsi Ferhád-dzsámi. Archaeológiai értesítő, 136. 269–296. [Társszerző: Gere László.]

2012

Evlia cselebi diáriuma és az 1664. évi török hadjárat. In: „Hír a dicső tettek ragyogása.”
Tanulmányok a Zrínyi család és Szigetvár történetéből. Szerk. Varga Szabolcs. Szigetvár,
103–120.

Az oszmánok és Magyarország mentális meghódítása. In: Identitás és kultúra a török
hódoltság korában. Szerk. Ács Pál, Székely Júlia. Bp. 40–49.

MÉDIASZEREPLÉSEK

ATV, Hazai turizmus. 2011. április 1. Török-kori emlékeink a Duna mentén

ATV, Tabu. 2012. február 19. 1. rész

ATV, Tabu. 2012. február 19. 2. rész

Elérhetőség

cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2

telefon/fax: (62)544-319

tanszéki előadó: Kiss Zoltánné

e-mail: kissne@hung.u-szeged.hu